artinpocket/regular La tipografia de l'art

Descarregueu-vos la font Artinpocket!

La tipografia Artinpocket és lliure i ha estat creada sota llicència creative commons

Download


u: mecenes / p: artinpocket

La tipografia constructiva per a titulars d'Artinpocket ja està disponible

artinpocket/regular - La tipografia constructiva per a titulars d'Artinpocket ja està disponible

artinpocket/regular - La tipografia constructiva per a titulars d'Artinpocket ja està disponible

La tipografia Artinpocket neix amb llicència creative commons gràcies al finançament que es va aconseguir amb una campanya a la plataforma de crowdfunding Verkami. La tipografia, de nom Artinpocket i la seva variant Artinpocket Alt pretén ser una eina de comunicació apta per al món de la creació contemporània i útil pels professionals que hi prenen part: artistes, gestors culturals, dissenyadors gràfics.

Amb aquesta acció Artinpocket pretén crear una tipografia amb llicència oberta per posar-la al servei de l’art i la cultura contemporànies. Lletres que esdevinguin una veu adient per als projectes culturals i artístics i s’adeqüin a la cultura visual del públic objectiu. Artinpocket en col·laboració amb Ió Lab ha realitzat l’estudi i el desenvolupament d’una tipografia que s’adapta a les noves tecnologies i canals de comunicació, amb un poder connotatiu que s’acomoda a la creació contemporània i que, alhora, n'és un reflex. Lletres que s’ajusten al concepte implícit en el missatge que es compon amb elles, conformant-ne l’estil i el to del disseny, que contribueixen a transmetre les idees dels creadors: lletres al servei de l’art Artinpocket, una tipografia que neix amb vocació d’ús lliure per al món de l’art i la cultura, que podrà ser emprada de forma gratuïta en webs i blocs, edicions i catàlegs de l’àmbit artístic, documents i tot tipus de material divulgatiu.


La tipografía constructiva para titulares de Artinpocket ya está disponible

La tipografía Artinpocket nace con licencia creative commons gracias a la financiación que se consiguió con una campaña en la plataforma de crowdfunding Verkami. La tipografía, de nombre Artinpocket y su variante Artinpocket Alt pretende ser una herramienta de comunicación apta para el mundo de la creación contemporánea y útil para los profesionales: artistas, gestores culturales, diseñadores gráficos*.

Con esta acción Artinpocket pretende crear una tipografía con licencia abierta para ponerla al servicio del arte y la cultura contemporáneas. Letras que se conviertan en una voz adecuada para los proyectos culturales y artísticos. Artinpocket en colaboración con Ió Lab ha realizado el estudio y el desarrollo de una tipografía que se adapta a las nuevas tecnologías y canales de comunicación, con un poder connotativo que se acomoda a la creación contemporánea y que, al mismo tiempo, es un reflejo. Letras que se ajustan al concepto implícito en el mensaje que se compone con ellas, conformando el estilo y el tono del diseño, que contribuyen a transmitir las ideas de los creadores: letras al servicio del arte Artinpocket, una tipografía que nace con vocación de uso libre para el mundo del arte y la cultura, que podrá ser utilizada de forma gratuita en webs y blogs, ediciones y catálogos del ámbito artístico, documentos y todo tipo de material divulgativo.